صفحه اصلی / گفتگوها و دیگر موارد
گفتگو- رادیو فرهنگ در برنامه چاپ اول - سال 97
گفتگو- رادیو فرهنگ در برنامه رادیو کتاب سال 97
گفتگو - نشریه ایران آذین
گفتگو - شبکه پنج صدا و سیما
مجله ماه بانو
گفتگو - فصلنامه دادگر
گفتگو -خبرگزاری مهر
گفتگو-فصلنامه دادگر
گفتگو - نشریه چوب و کاغذ
تحلیل فصلنامه هنر معماری در مورد مجموعه خانه رز
تقدیر وزارت فرهنگ و ارشاد
نشریه تخصصی دکومان
تقدیر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان یزد
معماری و طراحی داخلی
لوح یادبود
لقب آرتیست از فیاپ
آنالیز عکس